De regio van Dang, in het Zuid-Westen van Nepal heeft decennia lang een slavernij systeem gekend waarin families leefden op landerijen  waar zij geacht werden voor kost en inwoning te werken op het land.

Zij hadden geen of nauwelijks eigen bezittingen, kregen geen salaris en geen onderwijs. De landeigenaar kon hen verkopen/uitwisselen met andere landeigenaren. Sinds 2002 is dit systeem verboden in Nepal, en langzaamaan is hier verandering in gekomen. Echter, de gemeenschappen hebben pas sinds kort toegang tot onderwijs, ouders zijn zich veelal niet bewust van het belang van onderwijs en mensenhandelaren komen met regelmaat langs om (nog steeds) kinderen te kopen voor horeca, de huishouding of sexindustrie. Door de enorme armoede in deze streek, zien gezinnen vaak geen andere uitweg dan hun kind te verkopen (zodat de andere kinderen gevoed kunnen worden) of vroeg uit te huwelijken.

De Nepalese stichting Creating Possibilities Nepal heeft activiteiten met als doel het voorkomen dat kinderen, met name meisjes, in de slavernij belanden en/of jong uitgehuwelijkt worden. Om dit te bereiken is het van essentieel belang dat de ouders/verzorgers worden meegenomen in de activiteiten. Vanuit Stichting Reach Out Too ondersteunen wij zo tientallen kinderen en hun moeders. Zo krijgen de kinderen (met name meisjes) een schooluniform, schoolkosten worden vergoed en extra ondersteuning indien nodig zoals bijvoorbeeld een fiets of bijlessen.Daarnaast worden de moeders van deze kinderen verplicht gesteld om actief deel te nemen in een Self Help Group. Daar krijgen ze eenvoudige trainingen ten aanzien van bijvoorbeeld hygiëne maar ook het opzetten van een klein bedrijfje, met als doel het inkomen van het gezin te verhogen zodat men na een aantal jaar de kinderen zelf kunnen supporten.
Creating Possibilities Nepal wordt volledig aangestuurd door Nepalezen. Het ondersteunen van een lokale stichting als deze maakt dat de beste kennis beschikbaar is om het probleem op te lossen dat geworteld is in de plaatselijke cultuur. Zij begrijpen immers het  beste waar het probleem vandaan komt en hoe dat opgelost moet worden, ook zien zij sneller waar het mis kan gaan en worden zij door de gemeenschappen vertrouwd.
Soenita by Daniel Maissan

De regio van Dang, in het Zuid-Westen van Nepal heeft decennia lang een slavernij systeem gekend waarin families leefden op landerijen  waar zij geacht werden voor kost en inwoning te werken op het land.