In 5 dorpen in Rasuwa zijn we integrale activiteiten gestart die de bevolking zal stimuleren en helpen om weer op eigen benen te kunnen staan binnen drie jaar.

Er is in ieder dorp aandacht voor de gebieden gezondheidszorg, educatie, empowerment en livelihood. Hierbij kun je denken aan activiteiten die scholen weer toegankelijk maken zodat de kinderen weer naar school gaan, microkredieten voor boeren die weer opnieuw moeten beginnen, opleidingen voor mensen om weer in hun levensonderhoud te kunnen voorzien etc. De empowerment van de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een handicap, speelt hierbij een belangrijke rol. Na rampen zoals de aardbeving is dit de groep die het zwaarst getroffen wordt.

De 5 dorpen waar we begonnen zijn, zijn de dorpen Ramche, Bhorle, Bridhim, Syafru en Thuman.

De gedetailleerde plannen zijn op te vragen via info@reachout2.nl. Een groot deel van de financiering hiervoor is reeds toegezegd, en alle activiteiten zijn gestart, maar we zijn nog op zoek naar funding om het werk ook af te kunnen maken.]