Ook in Rasuwa is het winter. Dat betekent kou maar ook droog en dat betekent
weer dat we niet belemmerd worden door slechte wegen etc. December was dan
ook een volle maand met veel activiteiten op alle fronten. Volle vaart
vooruit!

Zo is de identificatie van alle mensen met een handicap in alle dorpen
afgerond, door middel van medische kampen. Per persoon kan nu een plan
gemaakt worden hoe zij verder geholpen kunnen worden. Alle ongeletterden
lessen werden voortgezet, de kinderclubs kregen hun materialen voor het
organiseren van activiteiten en de selfhelpgroups sparen en inevsteren in
hun eigen ondernemingen.
Ook ten aanzien van de healthposts zijn flinke stappen bereikt. Zo zijn alle
nog benodigde materialen naar Bridhim en Thuman vervoerd per ezel en ging de
bouw vlot verder.