Healthposts:

De regentijd zet flink door en zorgt voor veel hinder bij de bouw en alle andere activiteiten. De landslides hebben nu een aantal dorpen volledig afgesloten, waardoor de aannemer niet meer bij de gezondheidsposten kan komen. In Bridhim zijn alle bouwmaterialen, die aan het eind van de weg klaar lagen, geïsoleerd geraakt door 2 landslides, waardoor men nu op zoek moet naar een andere weg om de juiste materialen alsnog op de plek van bestemming te krijgen. In de nog enkele bereikbare dorpen kan de bouw gelukkig wel doorgaan. We streven ernaar in september weer een paar healthposts over te kunnen dragen.

 

Holistic:

De activiteiten tav gezondheidszorg, empowerment en livelihood zijn in volle gang. Zo is het programma Best Wishes in samenspraak met de lokale overheid in voorbereiding om vanaf september geheel uitgerold te gaan worden. Dit programma zorgt ervoor dat alle zwangere vrouwen in kaart komen en blijven. Ze worden actief gevolgd, krijgen afspraken kaartjes mee naar huis en alle voorlichting die nodig is om hen een gezonde zwangerschap te laten hebben. Kunnen lezen en schrijven is daarbij wle eens een uitdaging (er zijn veel vrouwen die niet kunnen lezen en schrijven, alhoewel dit meestal de oudere generatie vrouwen is). Gelukkig biedt het holistische programma daar ook een oplossing voor. Vanaf september gaan ook de informele lezen/schrijven klassen van start. Dit is een cursus die 4 dagen in de week een klas van max 20 personen les geeft in nepali. Na 4 maanden kunnen de deelnemers beginnend lezen en schrijven. Doelstelling is de 5 dorpen 100% literate te krijgen.