Healthposts:

De bouw van de healthposts gaan zelfs gedurende de regentijd door, alhoewel wel zwaar gehinderd. De healthpost van Dhunche is eindelijk overgedragen aan de overheid. De afspraak was meerdere malen uitgesteld doordat de vertegenwoordiger van de overheid verhinderd was. Heftige regenval zorgt bij de healtposts Syafru, Thulogaun, Yarsa, Ramthali voor vertraging in de werkzaamheden. Het werk ligt zelfs stil. De regentijd is eerder begonnen en er zijn beduidend meer overstromingen en landslides dan anders. Dit geeft overal in het land problemen en heeft al verschillende mensen het leven gekost.

 

Holistic:

Gezondheid: Het is goed om te zien dat de Healthposts goed worden gebruikt in ramche en Dhunche.
Livelihood: In ieder dorp zijn self help groups (SHG) opgericht, met veel enthousiasme is men begonnen met de trainingen, zoals het opstellen van een business plan. Ook het principe van sparen wordt hierin meegenomen. De groep werd alleen opgericht als men zich verplichte om 100 npr per maand per persoon te sparen in de groep. Zo ontstaat een bedrag dat dan weer uitgeleend kan worden. De volgende stap is een bankrekening openen. Dit lijkt heel eenvoudig, maar de gehele groep moet hiervoor toestemming geven en er moeten afgevaardigden naar Dhunche (wat voor velen een flinke wandeltocht van meer dan een dag is) om bij de bank de verschillende documenten aan te leveren. Dit is inmiddels gebeurd voor alle opererende SHG.