Healthposts:

In juni stonden de werkzaamheden van de healthposts in het licht van logistiek van materialen. Hier stond veel druk op, omdat de wegen tijdens het regenseizoen (juli/augustus) vaak heel slecht zijn. Om ervoor te zorgen dat bouwwerkzaamheden door kunnen gaan heeft men alles op alles gezet om de bouwmaterialen aan te leveren. 60% van de benodigde bouwmaterialen is inmiddels aanwezig.
En een primeur: in Langtang heeft men eindelijk kunnen beslissen waar de healthpost moet komen. Het hele dorp is namelijk weggevaagd tijdens de aardbeving door een hele grote aardverschuiving. Gelukkig ziet het ernaar uit dat het dorp weer opgebouwd wordt.

 

Holistic:

Naast alle doorgaande activiteiten even aandacht voor 2 bijzonderheden van deze maand.

In Bhorle is op originele wijze door de childclub daar een gedichtenwedstrijd georganiseerd. Op deze creatieve wijze wordt zo nagedacht en aandacht gegeven aan “Environmental Sanitation and Hygiene”.

In Syafru is een hele belangrijke ontmoeting geweest met de lokale bevolking, politieke partijen, de Project Coordination Committee en andere belangrijke personen. Men is tot de conclusie gekomen dat de politieke partijen te weinig tijd hebben om de activiteiten van de integrale aanpak op te pakken. Deze partijen zijn meestal heel nodig om alle verhunningen etc te krijgen. Bijzonder is dat de twee zeer sterke vrouwengroepen in Syafru de handen ineen hebben geslagen (zoals eerder ook al) en de partijen onder druk heeft gezet om het initiatief en beheer van de projecten aan hen over te laten. De partijen zijn hiervoor gezwicht en hebben een document ondertekend waarin zij een en ander over dragen aan de vrouwengroepen! Hoezo empowerment?! Het is nog wel spannend hoe dit uitpakt. Karuna Nepal heeft vooralsnog deze andere werkwijze opgepakt en zal de komende maanden evalueren hoe het verloopt.

In alle dorpen gaan de projecten op de diverse holistische onderdelen door. In Bhorle en Ramche zijn bijvoorbeeld weer assessments op het gebied van Livelihood gehouden, voorlichtingsbijeenkomsten geweest, bijeenkomsten van self help groups etc.