Healthposts:

In dit verslag aandacht voor de Healthpost voor het dorp Thulogaun. Zoals bij veel healthposts zit de grond waarop gebouwd moet worden vol grote stenen die moeilijk te verwijderen zijn. Vaak is een graafmachine niet beschikbaar of kan het gebied zelfs niet bereiken. Men moet de stenen dan handmatig kleinmaken. Deze handmatige wijze was begin Mei in Thulagaun de eerste optie. Dit gaat door het gebruik van chemicaliën waardoor de steen breekt of door middel van het verhitten van de steen. Om genoeg warmte te verkrijgen voor het verhitten was het idee om plastic slippers als brandstof te gebruiken en op het moment dat de steen gloeiend heet is, deze via een reactie met ijskoud water te laten breken. Een schoolvoorbeeld van praktisch denken. Helaas waren de stenen te groot om op deze wijze verwijderd te worden. Uiteindelijk heeft het dorp besloten om zelf een graafmachine te organiseren en betalen. Het dorp laat daarmee haar inzet zien! Inmiddels zijn de stenen verwijderd en de bouwwerkzaamheden begonnen.

 

Holistic:

Op het gebied van de gezondheidszorg zijn diverse programma’s op scholen gestart o.a. op het gebied van sanitatie, hygiëne en een programma onder de naam Adolescent Sexual and Reproductive Health (ASRH). I.k.v. het livelihood onderdeel zijn er diverse assessments geweest o.a. met 3 personen met een handicap. Tevens zijn er diverse besprekingen, ontmoetingen geweest m.b.t. het educatieve en sociale vaardighedendeel van de integrale aanpak. Ook een aantal trainingsdagen op het gebied van kinderrechten en kinderbescherming maakten hier deel van uit.