Healthposts

In deze maand verlopen de bouwwerkzaamheden traag. Met de overheid vinden gesprekken plaats voor het transport van bouwmaterialen per legerhelikopter. In Syafru kan men het maar niet eens worden met elkaar. We voeren nu de druk flink op: als niet snel een besluit wordt genomen dan zullen we alle activiteiten stoppen. Begin april moet een besluit genomen zijn.

In twee dorpen is men nog steeds bezig met het verwijderen van een aantal grote rotsblokken. Dit gebeurt veelal handmatig en kost daarmee veel tijd.

 

Integrale aanpak 5 dorpen

In Thuman vindt ook de kitchengardening training plaats. Alle community workers van de 5 dorpen ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen uit. Tevens ontvangen ze meerdere trainingen die hen helpen hun werk te doen.

De training tot bouwvakkers wordt afgerond. Alle studenten krijgen een diploma. Met hun hulp zijn een healthpost en een huis gebouwd, en zij zullen nu ingezet worden bij de bouw van de school in o.a. Bhorle.

 

Er wordt tijd besteed aan de planning voor de activiteiten in het tweede kwartaal van dit jaar.