Healthposts

Er is een probleem met de bouw van de post in Syafru. De nationale overheid heeft besloten dat de weg die door het dorp heen loopt flink verbreed zal worden, omdat deze weg China met India zal gaan verbinden. De plek waar men bezig was om de post te bouwen ligt precies in de geplande verbreding. De lokale politieke partijen kunnen het niet eens worden met elkaar over de nieuwe locatie.

In Thulagaun wordt de bouw tegengehouden door een aantal grote rotsen die moeilijk te verwijderen zijn.

De posten in Ramche en Dhunche zijn vrijwel gereed!

Integrale aanpak 5 dorpen

In Syafru en Ramche vinden de eerste trainingen plaats voor vrouwengroepen in het kader van kitchengardening. Deze training leert de vrouwen om op betere wijze hun groenten te verbouwen. Ze krijgen goede zaden en uitleg over het belang van goede variatie in het voedsel. Ook de andere dorpen zullen deze trainingen krijgen.

In meerdere dorpen worden vrouwengroepen samengesteld of bestaande groepen worden versterkt. Ook worden een aantal child clubs opgericht.