Healthposts

In deze periode wordt gestart met het aannemen van deskundige engineers die het werk van de aannemer controleren en begeleiden. Het contract met de aannemer wordt gesloten na flinke onderhandelingen. Karuna Nepal blijkt één van de eerste organisaties te zijn die in Nepal begint met de herbouw van de healthposts!

 

De politieke crisis tussen India en Nepal die zichtbaar is door de grensblokkade zorgt voor vertraging en verhoging van de kosten. Materialen zijn moeilijk aan te komen, en het vervoer ervan is onmogelijk of veel duurder geworden. Dit zijn tegenslagen met als gevolg dat de eerstegraads gezondheidszorg nog langer niet toegankelijk is voor de bevolking in Raswua. Heel frustrerend.

 

Er is ook goed nieuws.

De overheid heeft aangegeven zelf ook de restauratie van een post in Rasuwa te willen financieren. Daarnaast is er een hydropowerbedrijf dat werkt in en rondom het dorp Haku. Zij geven aan graag de healthpost in dit dorp voor hun rekening te willen nemen.

Twee healthposts blijken geen of nauwelijks restauratie nodig te hebben. Dit alles betekent een verlaging van het benodigde budget. Na bespreking met het bestuur van de Ham Foundation geven zij aan geïnteresseerd te zijn in een aanvullend voorstel om dit overschot te gebruiken voor een aantal nieuwe healthposts in het district Nuwakot.

 

Integrale aanpak 5 dorpen

In deze periode wordt de hele logistieke aanpak voor het project vorm gegeven. Zo wordt:

  • het Karuna team in Rasuwa opgezet;
  • de plannen met de dorpsleiding, politieke partijen en dorpsgemeenschap opgezet en vastgelegd;
  • de sociaal werkers in de dorpen geselecteerd;
  • vergunningen verkregen om in de dorpen te kunnen werken;
  • de funding vanuit Nederland verzorgd.

De eerste activiteiten worden vorm gegeven. Ondertussen lopen de bouwwerkzaamheden voor de gezondheidsposten door. De politieke crisis tussen Nepal en India loopt hoog op met de blokkade van de grens tot gevolg. Hierdoor wordt benzine zeer schaars, evenals essentiële medicijnen, kookgas en voedsel. Deze blokkade lijkt het land in ontwikkeling nog zwaarder getroffen te hebben, zeker economisch, dan de aardbeving.

 

De blokkade heeft geleid in dit project tot vertraging van de processen. Veel mensen konden niet op vergaderingen komen omdat vervoer van a naar b vaak onmogelijk was door het gebrek aan benzine.

 

In deze periode wordt besloten dat onze projecten versterkt zullen worden met hulp van o.a. Unicef en Terre des Hommes. Zij richten zich op kinderen met een handicap en het weer opbouwen van scholen.